Työtapa ja teoreettinen viitekehys

Työtapa ja teoreettinen viitekehys

Syventävää tietoa kolmannen aallon psykoterapian menetelmistä

Jos lähtisit suunnistamaan, haluaisitko kompassin tai gps-laitteen mukaasi, vai haluaisitko vain juosta

vapaasti intuitiosi ja tahtosi mukaan ja jopa keskellä pimeää yötä? Jos haluat liikkua vapaammin ja toteuttaa vapaasti,

mitä ikinä haluat, ja käyttää aikaa sen analysoimiseen ilman selkeää kiinnekohtaa ja rakennetta, voi sellainen työtapa,

jossa vapaa assosiointi ja analysointi ovat tärkein osa yhteistyötä, olla hyvä valinta sinulle. Tällaisessa työtavassa ammattiauttajasi on passiivisempi, tapaamisia on useammin ja koko yhteistyö voi kestää useita vuosia ja maksaa kokonaisuudessaan yllättävänkin suuria summia. Tätä suuntausta edustaa ehkä parhaiten klassine psykoanalyysi,

joka voi olla todella antoisa ja kiinnostava matka, minne se vie, on mielestäni toinen kysymys.


Jos sinulle on oleellisempaa, että saavut mahdollisimman tehokkaasti päämäärääsi (saat mahdollisimman

paljon vastinetta antamallesi ajalle ja sijoittamillesi rahoille), suosittelen sellaista työparia, joka konkreettisesti

aktivoi sinut tekemään ja "pistämään itsesi likoon" ja yhteistyöllänne on suunta ja päämäärä. Riski eksymiselle

on pienempi ja työstämäsi asia on koko ajan yhteydessä kokonaisuuteen ja päämäärääsi. Et esimerkiksi

yritä työstää masennusta erillisenä asiana, vaan työstät kokonaisuutta, jossa koko elämänlaatusi

paranee ja masennus jää pois siinä samalla.


On myös tärkeää, että työparillasi on käsitys siitä, mikä päämäärän saavuttamiseksi on

olennaista. Hyvinvointimme kannalta oleelliset asiat ovat olleet tiedossa jo tuhansia vuosia, ja silti uusia

trenditerapioita ja ajatuksia oleellisesta tulvii tupaan enemmän kuin koskaan aiemmin.


Kognitiivisessa työtavassa käsitellään ajatusten, arvojen, uskomusten, sääntöjen, tunteiden ja

toiminnan yhteyksiä ja laatuja. Kolmannen aallon kognitiivisessa työtavassa  ajatusten muuttaminen on

vaihtunut niiden sallimiseen. Myötätuntoisuus ja salliva asenne itseään ja muita kohtaan on koko ajan

työskentelyssä mukana, samoin introspektio (omien tuntemuksien, ajatusten ja ajattelutapojen

havainnointi). Kolmannen aallon terapiassa hyödynnetään tutkimustietoa aivoista ja

yhdistää sitä tehokkaisiin mielikuvatyökaluihin ja läsnäoloharjoituksiin.


Tarkempaa tietoa käyttämistäni työtavoista löydät oheisista linkeistä:

Skeematerapia - http://www.skeematerapia.fi/


Skeematerapiaan kuuluu tunnelukkotyöskentely.

Voit aloittaa tekemällä tunnelukkotestin seuraavassa osoitteessa:

http://www.tunnelukkosi.fi/testi.php


ACT (in English) = HOT (suomeksi) = kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvaa

hyväksymis- ja omistautumismenetelmää HOT:ia, jonka idean voi kiteyttää lyhyesti:

H ‒ hyväksy ajatuksesi ja tunteesi ja ole läsnä nykyhetkessä.

O ‒ omistaudu arvojesi mukaiselle elämälle.

T – toimi arvojesi suuntaisesti.


Dialektinen käyttäytymisterapia

(englanniksi) - http://behavioraltech.org/resources/whatisdbt.cfm


Metakognitiivinen terapia

Metakognitiot tarkoittavat sitä osaa mielen toiminnasta, joka ohjaa ja valvoo ajattelua ja muuta tiedonkäsittelyä. Takertuminen ajatuksiin ja kielelliseen ongelmanratkontaan lisää usein tuskaisuutta, ja ahdistuneena kyky käsitellä ongelmia vain heikkenee. Terapiaohjelma kehittää psyykkistä joustavuutta ja auttaa tunnistamaan toistuva

tulevaisuuden murehtimiseen tai menneisyyden vatvominen. Terapia nopeuttaa palautumista arkielämän

stressistä ja takaiskuista, ja vahvistaa psyykkistä vahvuutta kuormittavissa elämänvaiheissa.

Keskittyminen ja toimintakyky paranevat, kun aikaa ja energiaa ei kulu pakonomaiseen

ajatteluun niiden asioiden parissa, jotka eivät vaadi ajattelutyötä.


Lisätietoa metakognitiivisesta terapiasta löytyy (englanniksi)

http://www.mct-institute.com/metacognitive-therapy


Myötätuntosuuntainen terapia on alunperin häpeän ja syyllisyydentunteiden hoitoon kehitetty

myötätuntosuuntainen työote (Compassionate Therapy, CFT) on brittiläisen professori Paul Gilbertin

kehittämä integratiivinen psykoterapia, joka yhdistää uusinta neurotutkimusta, kehityspsykologiaa,

kognitiivista terapiaa, sosiaalitieteitä sekä buddhalaista traditiota.


Häpeästä kärsivien on - usein kielteisten lapsuudenkokemustensa vuoksi – vaikea osoittaa

lämpöä, ehdotonta hyväksymistä ja hoivaa itseään kohtaan ja he kamppailevat sisäisen turvallisuuden

saavuttamiseksi. Sisäisen turvallisuuden ja varmuuden tunteita säätelee erityinen neurofysiologinen

säätelyjärjestelmä, joka kehittyy yhdessä kiintymysreaktioiden kanssa reaktiona hoivakokemuksiin.


Lisääntyvä tutkimusnäyttö osoittaa että myötätunto on harjaantuva taito - eräänlaista aivojen

fysioterapiaa - joka vaikuttaa neurofysiologisiin ja immunologisiin järjestelmiin. CFT tarjoaa systemaattisen harjoitteluohjelman myötätuntoisuuden harjaannuttamiseksi tarkkaavuuden, ajattelun,

tunnereaktioiden ja toiminnan tasoilla.


(Juhani Laakso - Integrum)"Vastuu on vapautta..

Ihminen on tietoisuutensa.

Kaikkea, mitä näen toisessa, on jollain tavoin itsessäni.

Kaikkea, mitä teen toiselle, teen sisimmässäni itselleni.

Pahaa voi korjata vain hyvällä.

Rakkaus on elämän perustunne".


(Pertti Simula)