Terapi på distans

Terapi på distans


Jag ger också distansterapi där växelverkan sker via Skype eller telefon,

antingen enbart genom samtal eller vid behov med medkopplad bild.


Nätpsykoterapin är erkänt fungerande och effektiv. Resultaten är enligt gjorda

undersökningar likvärdiga med traditionell psykoterapi som ges på mottagningar. Ett

gott terapiförhållande uppstår också i samma utsträckning som vid traditionell terapi.


Nätpsykoterapin är ett bra alternativ för den som befinner sig långt ifrån och inte vill slösa tid på

resor eller kanske är rörelsehindrad. Kommunikationerna kan vara dåliga eller så vill du inte vända

dig till ortens enda yrkeshjälpare. Din livssituation kan vara sådan att det för dig är angenämare och

mera praktiskt att psykoterapin kommer till dig istället för att du söker dig till den.


Lättare än någonsin kan vi hitta en tid och ett arbetssätt som passar in i din situation och din

tidtabell. För psykoterapisamtalen behöver du en dator, internetanslutning, ett headset (hörlurar med

mikrofon så att du hör och också hörs bra), ett utrymme där du får vara i fred och eventuellt en

nätkamera, ifall du vill att vi kan se varandra i rutan.


Nätkameran är inte nödvändig och den kräver en bra internetförbindelse. Ifall du inte har

en fast anslutning rekommenderar jag att vi börjar utan bild så att förbindelsen inte går av.

Det psykoterapeutiska arbetet kräver ingen bildkontakt, tvärtom kan den ibland vara

störande. Det väsentliga är att ljudkvaliteten är möjligast god och att det förekommer

så lite bakgrundsljud och andra störande faktorer som möjligt.


Tillbaka till första sidan