Arbetsättet

Arbetssättet o den teoretiska referensramen

Tar du med dig en kompass eller GPS när du skall orientera, eller vill du hellre springa fritt enligt

din intuition och egen vilja, till och med mitt i mörka natten? Om du vill röra dig friare och fritt förverkliga

dina önskningar och bruka tid till att analysera dem, utan en klar fästpunkt och struktur, kan ett arbetsmetod

där fria associationer och analyser har huvudrollen vara den bästa för dig. Vid denna metod är din professionella hjälpare passivare, träffarna tätare och hela samarbetet kan ta flera år och sammanlagt kosta överraskande stora summor. Bäst representeras denna riktning av den klassiska psykoanalysen. Den kan bli en verkligt givande och intressant resa, men hur effektivt den hjälper och vart den för är enligt min åsikt en fråga för sig.


Om det för dig är viktigare att nå ditt mål så effektivt som möjligt (att få ut möjligast mycket av den tid och de

pengar du lägger ut), rekommenderar jag en sådan arbetspartner som konkret aktiverar dig att vara verksam

och ”lägga dig själv i blöt” och med vilken samarbetet har en riktning och ett mål. Risken för att gå vilse är

mindre och saken du bearbetar är hela tiden i förbindelse med helheten och målet. T.ex. försöker du inte

bearbeta en depression som en enskild sak utan arbetar för en helhet där hela livskvaliteten förbättras

och depressionen försvinner på samma gång.


Viktigt är också att din arbetspartner har en uppfattning om vad som är  relevant för att

uppnå ditt mål. Fast det redan i tusentals år stått klart vad som är väsentligt för vårt välmående

strömmar de mer än någonsin in nya trendterapier och tankar om hur detta väsentliga kan nås.


Själv företräder jag den kognitiva arbetsmetoden där man behandlar sambandet mellan och kvaliteten

av tankar, föreställningar, värden, regler, känslor, behov och funktioner. Exaktare uttryckt företräder jag tredje

generationens kognitiva arbetsmetod, där den professionella hjälparens klassiska empati har förädlats till

medkänsla. Medkänslan och en tillåtande inställning till sig själv och andra finns hela tiden med i arbetet,

likaså introspektion (observation av egna känslor, tankar och tankemönster).


Jag utnyttjar färska forskningsresultat om hjärnan och kombinerar dem med effektiva

föreställningsredskap och övningar. Jag använder också bearbetning, acceptans och reglering av

känslor och känslolås. I bakgrunden existerar hela tiden den buddhistiska psykologins tusenåriga visdomar.


Tillbaka till första sidan