Etusivu

Tervetuloa!

Jos olet ahdistunut, masentunut, stressi tai univaikeudet vaivaavat, voit huonosti, sinua on kohdeltu kaltoin tai parisuhteenne tarvitsee tai sinä tarvitset apua, on tehokasta apua saatavilla ja tuloksia voi saada yllättävänkin nopeasti. Psykoterapian ei siis enää tarvitse olla pitkä ja kallis prosessi. Voit tutustua teoreettiseen viitekehykseeni ja työmenetelmiini näillä sivuilla. (katso tarkemmin sivulta: Kenelle psykoterapia sopii? tai Työtapa ja teoreettinen viitekehys)

 

Jos haluat keskustella kanssani, kysyä lisää tai pohdit oman psykoterapiasi aloittamista,

voit lähettää yhteystietosi yhteydenotto lomakkeella, niin voimme keskustella puhelimitse tai sähköpostitse. Tästä sinun ei tarvitse maksaa mitään ja

se että otat yhteyttä ei sido sinua mihinkään.

 

 

Facebook sivut

https://www.facebook.com/Kognitiivista psykoterapiaa

Wilhelm Helsingius

Laillistettu psykologi

Kognitiivinen psykoterapeutti (YET)

KELA pätevyydellä

Olen kolmannen aallon kognitiivinen psykoterapeutti ja laillistettu psykologi. Minulla on myös KELA pätevyys,

joten voit saada minulta KELA:n tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Toivon, että löydät itsellesi

sopivan ammattiauttajan, koska itse uskon ja tutkimukset osoittavat, että psykoterapia ja

etenkin kolmannen aallon kognitiivinen psykoterapia todellakin on tehokasta ja auttaa.

 

Sinun ja auttajan välinen ihmissuhde on tärkeä asia, jotta psykoterapiasta tulisi onnistunut.

Siksi se mitä kovet kun tapaat auttajasti ensimmäisellä kerralla, on oleellinen asia. Voit myös miettiä

sitä, miten motivoitunut olet ja haluatko todella tehdä työtä sen eteen, että psykoterapiastasi tulisi

jotakin, josta saat hyötyä nyt ja koko elämääsi ajatellen.

 

Psykoterapian tarkoitus on konkreettisesti lisätä hyvinvointiasi, elämänlaatuasi tässä hetkessä ja tilanteessa ja koko elämääsi

ajatellen ja vaikuttaa positiivisella tavalla oireisiisi. Psykoterapia ei ole mitään ihmeellistä analysointia analysoimisen takia, hetkittäisen helpotuksen saamista tai vain niille, jotka ovat sairaita. Minun mielestäni psykoterapia on kunnioittavaa, myötätuntoista ja tietoisuutta lisäävää keskustelua, jossa saa tuntea itsensä turvalliseksi, hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on ja ehdottomasti ei kritisoivassa ilmapiirissä ja ennen kaikkea se on tilanne missä voimme kokea että tulemme kuulluksi ja nähdyksi ja saamme konkreettista

apua ja jotakin mitä meillä ei ollut aikaisemmin. Psykoterapia on siis jotakin josta me kaikki voimme hyötyä ja se on yhtä

luonnollista kuin se että huollamme autoamme, jotta se pysyisi kunnossa.

 

Psykoterapian pituus ja tapaamiskertojen tiheys: Se miten kauan psykoterapia kestää ja miten usein tapaamme, on täysin

sinun tarpeittesi mukaista. Alussa suosittelisin että tapaamme vähintään viikon välein, mutta alku ajanjakson (1-3 kertaa) jälkeen,

voit vapaasti ja tarpeittesi mukaan valita tapaamis tiheyden. Suosittelen 1 – 3 tapaamiskertaa aluksi, jotta voit tutustua minuun

auttajana, työtapoihini ja siihen miltä tuntuu keskustella kanssani, myöskin sellaisista asioista jotka koet vaikeiksi,

henkilökohtaisiksi tai luottamuksellisiksi asioiksi. (katso tarkemmin sivulta: Milloin olet perillä)

 

Edustan kognitiivista työtapaa, joka on tutkitusti tehokasta ja soveltuu yhtä hyvin lyhytterapiaan, pidempään terapiaan ja

nettiterapiaan. Kognitiivisessa työtavassa, käsitellään ajatusten, arvojen, uskomusten, sääntöjen, tunteiden, kehotuntemusten,

mielikuvien ja toiminnan yhteyksiä ja laatuja. Kognitiivinen työtapa on kehittynyt valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana

ja näiltä sivuilta voit lukea lisää, mitä kaikkea edustamani kolmannen sukupolven kognitiivinen työtapa voi pitää sisällään.

(katso tarkemmin sivulta: Työtapa ja teoreettinen viitekehys)

 

Suurin muutos kognitiivisessa työtavassa on ehkä se että emme enää pyri muuttamaan ajatuksiamme, vaan kiinnostumme

niistä, sallimme ne ja näemme ajatuksemme merkityksellisinä, suhteessa siihen mitä olemme aikaisemmin kokeneet ja siihen miten suhtaudumme itseemme ja ympäristöömme. Eli voimme siis muutta sitä mitä tunnemme ja koemme, ajatuksien, suhtautumisen ja assosiaatioiden kautta. Ajattelemme usein että tilanteessa tai itsessämme on vika, vaikka avaitekijät voisi löytyä omasta suhtautumisestamme/ ohjelmoinnistamme. Oma suhtautumisemme ja tapamme toimia on ollut tärkeä keino selvitä

haastavissa tilanteissa, mutta se ei ehkä toimi haluamallamme tavalla nykyisessä elämäntilanteessa.

 

Kyky elää tässä hetkessä: Ajatuksemme ovat usein myös, yhteydessä aikaan. Mielemme haluaa vaeltaa ajassa taakseppäin tai

eteenpäin, mikä voi jo itsessään vaikeuttaa tilannettamme. Se että olemme läsnä tässä hetkessä (Mindfullness) ja tunnistamme

sen mitä tunnemme, mitä tarvitsemme ja miten suhtaudumme (myötätuntoisuus/vaativuus, sallivuus/vastarinta), antaa sitä

tietoisuutta, mitä tarvitsemme, jotta voimme paremmin toimia tavalla, joka on rakentavaa ja hyvinvointiamme edistävää

kyseisessä tilanteessa ja koko elämäämme ajatellen. Myötätuntoinen asenne itseämme kohtaan on jotain mitä voimme

vahvistaa ja kehittää, aivan samalla tavalla, kun vahvistamme esimerkiksi lihaksiamme.

 

Voimme siis tulla kaveriksi itsemme kanssa, vaativan piiskaajan sijaan ja samalla voimme itse oppia miten säädellä

tunteitamme, sen sijaan että olisimme niin sanotusti ulkoa ohjautuvia ja siten riippuvaisia siitä mitä ympäristö tekee tai on

tekemättä. Onko huonoja ja hyviä tunteita, vai onko meidät vain opetettu/ohjelmoitu siihen että tietyt tunteet ovat hyviä ja toiset

huonoja (ei toivottuja). Mitä jos kaikki tunteemme ovat yhtä tärkeitä ja oleellisia, jotta voisimme myös tunnistaa mitä me

tarvitsemme. Jos suru, on yhtä tärkeä tunne kuin ilo ja mahdollinen paha olomme ei johdukkaan esimerkiksi surusta,

vaan siitä että yritämme päästä surusta eroon.

 

Kognitiivinen terapia on aktiivista, käytännönläheistä ja konkreettista. Voimme aloittaa konkreettisella tilanteella

arjessasi, tunnetilalla (masentuneisuus, ahdistuneisuus, paniikki, pelko, unettomuus, haastava ihmissuhde tilanne tai itsetuhoisuus)

ja saat siten heti konkreettista apua, lisää valinnan mahdollisuuksia ja työvälineitä tilanteeseesi välittömästi. Tämä ei silti tarkoita

sitä että psykoterapeuttina antaisin valmiita ratkaisuja, tai vastauksia, vaan käytettävänämme on tehokkaita ja monipuolisia työmenetelmiä, jotka antavat sinulle paremmat mahdollisuudet toimia, tunnistaa ja työstää sitä mitä koet ja tunnet.

 

Työtapani on aktiivinen ja aktivoiva, mikä tarkoittaa myös sitä että annan koko ajan kotitehtäviä ja erillaisia harjoitteita,

jotta tuloksia tulisi mahdollisimman pian ja että tuntisit mahdollisimman pian, että voit itse vaikuttaa oloosi ja elämääsi.

Itse ajattelen että esimerkiksi masennuksen tai ahdistuksen takana voi olla tärkeä tunne, tai tarve, joka on jäänyt taka alalle.

Eli en näe masennusta tai ahdistusta ensikädessä sairautena, vaan viestintuojana tai merkkinä siitä että hälyytysjärjestelmäsi

toimii ja voimme sen kautta löytää jotain tärkeää ja lisätä itsetuntemustasi, mikä voi lisätä elämän laatuasi ja hyvinvointiasi

tasolle, mikä ei ehkä olisi ollut mahdollista, ilman että viestintuojasi/hälyytysjärjestelmäsi olisi kertonut

tästä mahdollisesta sisäisestä laiminlyönnistä.

 

Eli se että olet masentunut, ahdistunut, pelkäät taikka olet vaikeassa tilateessa, ei välttämättä ole vain huono asia,

sillä sen avulla voit ehkä paremmin oppia tuntemaa itseäsi, tarpeesi ja mitä tämänhetkinen tunnetilasi tai tilanteesi haluaa

kertoa sinulle tai sinusta. Nyt sinulla on siis hyvä mahdollisuus lisätä itsetuntemustasi ja siten paremmin sallia sitä mitä

oikeastaan tarvitset ja voit myös siten tulevaisuudessa olla enemmän oma upea itsesi ja paremmin elää arvojesi

mukaista elämää (voit katso artikkelini ”Mielen taito”).

 

Nettiterapia: Vaikka sitä ei ehkä uskoisi, nettiterapia on tutkitusti ja myös oman kokemukseni mukaan tehokasta ja ihmis

suhde autettavan ja auttajan välillä rakentuu ja vahvistuu yhtä hyvin kuin perinteisesti toteutetussa psykoterapiassa. Enää et

ole sitottu oman paikkakuntasi tarjontaan, vaan voit vapaammin itse valita mihin aikaan ja kenen kanssa haluat työskennellä.

(voit katsoa tarkemmin sivulta: Etäpsykoterapia)

 

Miten valitset juuri sinulle sopivan Psykoterapeutin: (katso tarkemmin sivulta: Työparisi pätevyys)

 

Psykoterapiakysely:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/psykoterapiakysely.aspx

 

Masennuskysely:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/BDI.aspx

 

Ahdistusoirekysely:

http://www.ksshp.fi/kyselyt/bai/

tai - https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/GAD-7.aspx

 

Erityisherkkyys - lisää tietoa ja erityisherkkyys mittari:

http://erityisherkat.wixsite.com/erityisherkat

 

Pakko-oriekysely

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/OCI-R.aspx

 

Paniikkioirekysely

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/PDSS.aspx

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro tilanteestasi. Sinun ei tarvitse kamppailla yksin ja tehokasta apua on saatavilla. Kukaan

ei saa mitallia siitä että pärjäsi yksin ja kysehän ei ole pelkästä pärjäämisestä, vaan siitä että vaikea tilanteesi, voi hyvän

ammattiauttajan kanssa, parantaa elämänlaatuasi koko elämääsi ajatellen. Yksin voit ehkä pysyä pinnalla ja onnistua uida

rantaan lepäämään, kunnes uusi aalto vetää sinut taas mereen. Kun taas ammattiauttajan kanssa voit ehkä rakentaa juuri

sinulle sopivan veneen ja siten matkustaa tulevaisuudessa minne haluat ja säästä riippumatta.

 

 

Itsemyötätunto: Angel-a (2005)

 

Copyright © All Rights Reserved